Cân phân tích 3 số lẻ chuẩn nội ( 620g x 0.001g) Entris 623i-1S, Sartorius

2,090,000,024,700 

Cân phân tích 3 số lẻ Sartorius – Đức, dòng cân chạy ổn định, chính xác và hoạt động nhanh đảm bảo cho kết quả tối ưu.

Cân phân tích 3 số lẻ chuẩn nội ( 620g x 0.001g) Entris 623i-1S, Sartorius

2,090,000,024,700