Hiển thị 1–50 của 52 kết quả

-28%
2,048,000 
-28%
5,552,000 
-28%
757,000 
-28%
2,611,000 
-28%
3,653,000 
-28%
2,963,000 
-28%
1,482,000 
-28%

CÁC LOẠI ACID VÀ BAZO

4-Hydroxycoumarin for synthesis Merck

1,127,000 
-28%
722,000 
-28%
1,697,000 
-28%
1,490,000 
-28%

CÁC LOẠI ACID VÀ BAZO

6-Aminohexanoic acid, 250g, Merck

775,000 
-28%

CÁC LOẠI ACID VÀ BAZO

6-Aminohexanoic acid, 5g, Merck

771,000 
-28%
1,878,000 
-28%
2,246,000 
-26%

CÁC LOẠI ACID VÀ BAZO

Benzilic acid for synthesis 250g, Merck

1,375,000 
-28%
673,000 
-28%
434,000 
-28%

CÁC LOẠI ACID VÀ BAZO

DL-Leucine for synthesis 50g Merck

1,321,000 
-28%

CÁC LOẠI ACID VÀ BAZO

DL-Malic acid for synthesis 5kg Merck

5,527,000 
-28%
610,000 
-28%

CÁC LOẠI ACID VÀ BAZO

DL-Mandelic acid for synthesis 5kg Merck

6,145,000 
-28%
449,000 
-28%

CÁC LOẠI ACID VÀ BAZO

Ethyl laurate for synthesis Merck

350,000 
-28%
2,747,000 
-28%
1,593,000 
-28%
744,000 
-28%
-28%

CÁC LOẠI ACID VÀ BAZO

Lauric acid for synthesis Merck

779,000 
-28%

CÁC LOẠI ACID VÀ BAZO

Maleic acid for synthesis, 100g, Merck

758,000 
-28%

CÁC LOẠI ACID VÀ BAZO

Methanesulfonic acid 1l Merck

5,123,000 
-28%

CÁC LOẠI ACID VÀ BAZO

Methanesulfonic acid 5ml Merck

5,123,000 
-28%
14,284,000 
-28%

CÁC LOẠI ACID VÀ BAZO

Myristic acid for synthesis, 100g, Merck

517,000 
-30%
728,000 
-54%

CÁC LOẠI ACID VÀ BAZO

Nonanoic acid for synthesis 100ml Merck

577,000 
-28%

CÁC LOẠI ACID VÀ BAZO

Octanoic acid for synthesis 1l Merck

2,022,000 
-28%

CÁC LOẠI ACID VÀ BAZO

Octanoic acid for synthesis 2.5l Merck

2,114,000 
-28%

CÁC LOẠI ACID VÀ BAZO

Palmitic acid for synthesis, 100g, Merck

390,000 
-28%
388,000 
-28%
557,000 
-31%
2,121,000 
-33%

CÁC LOẠI ACID VÀ BAZO

Pimelic acid for synthesis, 250g Merck

5,883,000 
-32%

CÁC LOẠI ACID VÀ BAZO

Pimelic acid for synthesis, 50g Merck

1,818,000