Hiển thị tất cả 12 kết quả

-11%

Nồi hấp tiệt trùng để bàn

Nồi hấp tiệt trùng STE-TIN MRC

49,800,000 
Giá: Liên Hệ

Nồi hấp tiệt trùng để bàn

Nồi hấp tiệt trùng 18L, Class N STE-TAN-18L MRC

Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
-10%

Nồi hấp tiệt trùng để bàn

Nồi hấp tiệt trùng STE-MAN MRC

22,400,000 
-11%

Nồi hấp tiệt trùng để bàn

Nồi hấp tiệt trùng STE-TAN-23 MRC

57,000,000 
-11%

Nồi hấp tiệt trùng để bàn

Nồi hấp tiệt trùng STE-TEN MRC

34,300,000 
-9%

Nồi hấp tiệt trùng để bàn

Nồi hấp tiệt trùng tự động STE-HT-45 MRC

204,600,000