CÂN PHÒNG THÍ NGHIỆM

KÍNH HIỂN VI

SẢN PHẨM NỔI BẬT

-17%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia LUS-B12 LABTRON

107,000,000 
-28%
18,200 
-17%
52,000 
-28%

BÌNH THÍ NGHIỆM

Nút nhựa NS 10/19 Duran

33,800 
-28%
-10%

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC

Tủ hút HMRTF-WI1500 Hankook

121,500,000 
-28%
26,000 

Nồi Hấp tiệt trùng

-17%
108,800,000 
-17%
114,500,000 
-16%
15,200,000 
-17%
185,400,000 
-17%
15,900,000 

Kính hiển vi

-33%
36,000,000 
-28%

Kính hiển vi nội soi nổi

Kính hiển vi soi nổi 2 mắt NS80/24 Genius

7,254,000 
-28%

Kính hiển vi nội soi nổi

Kính hiển vi soi nổi 3 mắt JSZ5BS Genius

10,834,200 
-28%
52,182,000