CÂN PHÒNG THÍ NGHIỆM

KÍNH HIỂN VI

SẢN PHẨM NỔI BẬT

-28%
-28%
18,200 
-28%
176,800 
-28%
37,700 
-38%
620,000 

Nồi Hấp tiệt trùng

-17%
108,800,000 
-17%
114,500,000 
-16%
15,200,000 
-17%
15,900,000 
-17%
18,400,000 

Kính hiển vi

-33%
36,000,000 
-28%

Kính hiển vi nội soi nổi

Kính hiển vi soi nổi 2 mắt NS80/24 Genius

7,254,000 
-28%
52,182,000 
-28%

Kính hiển vi nội soi nổi

Kính hiển vi soi nổi 3 mắt JSZ5BS Genius

10,834,200