Cân tỷ trọng JA203M, Trung Quốc

Cân tỷ trọng JA203M có khả năng đựng mẫu khối lượng tối đa 210g, đường kính đĩa mẫu 160 X70 mm. Màn hình LCD / Hệ thống cảm ứng .