Hiển thị tất cả 43 kết quả

-9%
2,800,000 
3,080,000 
-9%
5,500,000 
6,050,000 
-4%
5,500,000 
-8%

Kính hiển vi sinh học

Kính hiển vi ba mắt VE-B15 Velab

41,000,000 

Kính hiển vi sinh học

Kính hiển vi ba mắt VE-B15 Velab

44,500,000 
-8%

Kính hiển vi sinh học

Kính hiển vi ba mắt VE-T50 Velab

37,700,000 

Kính hiển vi sinh học

Kính hiển vi ba mắt VE-T50 Velab

40,800,000 

Kính hiển vi sinh học

Kính hiển vi hai mắt BA210LED Motic

Giá: Liên Hệ

Kính hiển vi sinh học

Kính hiển vi hai mắt BA210LED Motic

Giá: Liên Hệ
-8%
-8%
2,068,000 
-33%
-28%
6,318,000 
-28%
8,307,000 
-33%
14,580,000 
-28%
9,360,000 
-28%
9,711,000 
-8%
60,300,000 
-8%
48,200,000 
-33%
8,160,000 
-28%
52,182,000 
-100%
-8%

Kính hiển vi sinh học

Kính hiển vi sinh học VE-B0 Velab

18,000,000 

Kính hiển vi sinh học

Kính hiển vi sinh học VE-B0 Velab

19,500,000 
-8%

Kính hiển vi sinh học

Kính hiển vi sinh học VE-B2 Velab

20,600,000 

Kính hiển vi sinh học

Kính hiển vi sinh học VE-B2 Velab

22,400,000 
-100%

Kính hiển vi sinh học

Kính hiển vi sinh học VE-B50 Velab

10,308 
-8%

Kính hiển vi sinh học

Kính hiển vi sinh học VE-B50 Velab

103,000,000 
-8%
88,500,000 
-8%
37,700,000 
-8%