Hiển thị tất cả 22 kết quả

-23%

ĐO NHIỆT ĐỘ, TỶ TRỌNG, ÁP SUẤT

Nhiệt kế rựơu -10 đến 110°C Onelab

Giá gốc là: 22,000 ₫.Giá hiện tại là: 17,000 ₫.
-22%

ĐO NHIỆT ĐỘ, TỶ TRỌNG, ÁP SUẤT

Nhiệt kế rựơu -10 đến 150°C Onelab

Giá gốc là: 27,000 ₫.Giá hiện tại là: 21,000 ₫.
-22%

ĐO NHIỆT ĐỘ, TỶ TRỌNG, ÁP SUẤT

Nhiệt kế rựơu -10 đến 200°C Onelab

Giá gốc là: 36,000 ₫.Giá hiện tại là: 28,000 ₫.
-22%

ĐO NHIỆT ĐỘ, TỶ TRỌNG, ÁP SUẤT

Nhiệt kế rựơu -10 đến 200°C Onelab

Giá gốc là: 36,000 ₫.Giá hiện tại là: 28,000 ₫.
Giá: Liên Hệ