Hiển thị tất cả 8 kết quả

-36%

Nồi hấp tiệt trùng để bàn

Nồi hấp để bàn 20L TM-XB20J Zhejiang

Original price was: 41,099,000 ₫.Current price is: 26,421,000 ₫.
-36%

Nồi hấp tiệt trùng để bàn

Nồi hấp để bàn 20L TM-XB20J Zhejiang

Original price was: 41,099,000 ₫.Current price is: 26,421,000 ₫.
-36%

Nồi hấp tiệt trùng để bàn

Nồi hấp để bàn 24L TM-XB24J Zhejiang

Original price was: 52,842,000 ₫.Current price is: 33,970,000 ₫.
-36%

Nồi hấp tiệt trùng để bàn

Nồi hấp để bàn 24L TM-XB24J Zhejiang

Original price was: 52,842,000 ₫.Current price is: 33,970,000 ₫.
-36%

Nồi hấp tiệt trùng để bàn

Nồi hấp để bàn 35L TM-XD35J Zhejiang

Original price was: 106,000,000 ₫.Current price is: 67,940,000 ₫.
-36%

Nồi hấp tiệt trùng để bàn

Nồi hấp để bàn 35L TM-XD35J Zhejiang

Original price was: 105,684,000 ₫.Current price is: 67,940,000 ₫.
-36%

Nồi hấp tiệt trùng để bàn

Nồi hấp để bàn 50L TM-XD50J Zhejiang

Original price was: 135,000,000 ₫.Current price is: 86,812,000 ₫.
-36%

Nồi hấp tiệt trùng để bàn

Nồi hấp để bàn 50L TM-XD50J Zhejiang

Original price was: 135,041,000 ₫.Current price is: 86,812,000 ₫.