Hiển thị tất cả 39 kết quả

-11%
82,400,000 
-11%
61,800,000 
-10%
12,900,000 
Giá: Liên Hệ
-10%
12,900,000 
-10%
-11%

Máy khuấy từ gia nhiệt

Khuấy từ gia nhiệt HS-135 MRC

6,700,000 
-10%

Máy khuấy từ gia nhiệt

Khuấy từ gia nhiệt HSCD-7 MRC

12,900,000 
-11%

Máy khuấy từ gia nhiệt

Khuấy từ gia nhiệt HSD-135 MRC

5,000,000 
-10%
22,400,000 
-10%
12,100,000 
-17%
46,500,000 
-17%
47,200,000 
-28%
-12%
5,290,000 
-11%
77,100,000 
-11%
82,400,000 
-9%
148,800,000 
-4%
1,500,000 
-33%
12,672,000 
-28%

Máy khuấy từ gia nhiệt

Máy khuấy từ gia nhiệt Heidolph

21,970,000 
-9%
2,500,000 
-17%

Máy khuấy từ gia nhiệt

Máy khuấy từ gia nhiệt LDHS-A10 Labtron

32,800,000 
-17%

Máy khuấy từ gia nhiệt

Máy khuấy từ gia nhiệt LDHS-A11 Labtron

37,800,000 
-17%

Máy khuấy từ gia nhiệt

Máy khuấy từ gia nhiệt LDHS-B10 Labtron

33,500,000 
-17%

Máy khuấy từ gia nhiệt

Máy khuấy từ gia nhiệt LDHS-B11 Labtron

36,800,000