Hiển thị tất cả 21 kết quả

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 1 chùm tia UV-1500 Macylab

Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 1 chùm tia UV-1700 Macylab

Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 1 chùm tia UV-1100 Macy

Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 1 chùm tia UV-1100PC Macy

Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 1 chùm tia UV-1200 Macylab

Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 1 chùm tia UV-1200PC Macy

Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 1 chùm tia UV-1300 Macy

Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 1 chùm tia UV-1300PC Macy

Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy quang phổ 1 chùm tia OPTIZEN POP – V Klab

Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy quang phổ 1 chùm tia OPTIZEN POP Klab

Giá: Liên Hệ
-28%

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy quang phổ khả kiến 722N Genius

12,870,000 
-28%

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy quang phổ UV-VIS 752N Genius

43,290,000 
-28%

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy quang phổ UV-VIS I3 Hanon

44,415,000 
-28%

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy quang phổ UV-VIS I5 Hanon

97,713,000 
-28%

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy quang phổ UV-VIS I6 Hanon

116,960,000