Hiển thị tất cả 21 kết quả

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 1 chùm tia UV-1500 Macylab

Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 1 chùm tia UV-1700 Macylab

Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 1 chùm tia UV-1100 Macy

Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 1 chùm tia UV-1100PC Macy

Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 1 chùm tia UV-1200 Macylab

Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 1 chùm tia UV-1200PC Macy

Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 1 chùm tia UV-1300 Macy

Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 1 chùm tia UV-1300PC Macy

Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy quang phổ 1 chùm tia OPTIZEN POP – V Klab

Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy quang phổ 1 chùm tia OPTIZEN POP Klab

Giá: Liên Hệ
-28%

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy quang phổ khả kiến 722N Genius

Original price was: 17,820,000 ₫.Current price is: 12,870,000 ₫.
-28%

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy quang phổ UV-VIS 752N Genius

Original price was: 59,940,000 ₫.Current price is: 43,290,000 ₫.
-28%

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy quang phổ UV-VIS I3 Hanon

Original price was: 61,688,000 ₫.Current price is: 44,415,000 ₫.
-28%

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy quang phổ UV-VIS I5 Hanon

Original price was: 135,713,000 ₫.Current price is: 97,713,000 ₫.
-28%

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy quang phổ UV-VIS I6 Hanon

Original price was: 162,444,000 ₫.Current price is: 116,960,000 ₫.