Hiển thị tất cả 20 kết quả

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 2 chùm tia UV-1800 Macylab

Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 2 chùm tia UV-1900 Macylab

Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ hai chùm tia OPTIZEN Alpha Klab

Giá: Liên Hệ
-28%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-VIS V-730 Jasco

198,380,000 
-17%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia LUS-B10 LABTRON

207,800,000 
-17%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia LUS-B11 LABTRON

173,600,000 
-17%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia LUS-B12 LABTRON

107,000,000 
-17%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia LUS-B13 LABTRON

125,700,000 
-17%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia LUS-B14 LABTRON

126,800,000 
-17%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia LUS-B15 LABTRON

123,900,000 
-17%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia LUS-B16 LABTRON

141,900,000 
-17%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia LUS-B20 LABTRON

265,700,000 
-28%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-VIS I8 Hanon

129,100,000 
-28%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-VIS I9 Hanon

154,860,000