Hiển thị tất cả 20 kết quả

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 2 chùm tia UV-1800 Macylab

Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 2 chùm tia UV-1900 Macylab

Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ hai chùm tia OPTIZEN Alpha Klab

Giá: Liên Hệ
-28%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-VIS V-730 Jasco

Giá gốc là: 274,680,000 ₫.Giá hiện tại là: 198,380,000 ₫.
-17%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia LUS-B10 LABTRON

Giá gốc là: 249,300,000 ₫.Giá hiện tại là: 207,800,000 ₫.
-17%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia LUS-B11 LABTRON

Giá gốc là: 208,300,000 ₫.Giá hiện tại là: 173,600,000 ₫.
-17%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia LUS-B12 LABTRON

Giá gốc là: 128,400,000 ₫.Giá hiện tại là: 107,000,000 ₫.
-17%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia LUS-B13 LABTRON

Giá gốc là: 150,800,000 ₫.Giá hiện tại là: 125,700,000 ₫.
-17%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia LUS-B14 LABTRON

Giá gốc là: 152,100,000 ₫.Giá hiện tại là: 126,800,000 ₫.
-17%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia LUS-B15 LABTRON

Giá gốc là: 148,700,000 ₫.Giá hiện tại là: 123,900,000 ₫.
-17%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia LUS-B16 LABTRON

Giá gốc là: 170,300,000 ₫.Giá hiện tại là: 141,900,000 ₫.
-17%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia LUS-B20 LABTRON

Giá gốc là: 318,900,000 ₫.Giá hiện tại là: 265,700,000 ₫.
-28%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-VIS I8 Hanon

Giá gốc là: 179,305,000 ₫.Giá hiện tại là: 129,100,000 ₫.
-28%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-VIS I9 Hanon

Giá gốc là: 215,084,000 ₫.Giá hiện tại là: 154,860,000 ₫.