Hiển thị tất cả 15 kết quả

-22%
Giá gốc là: 144,000 ₫.Giá hiện tại là: 112,000 ₫.
-22%
Giá gốc là: 171,000 ₫.Giá hiện tại là: 133,000 ₫.
-22%
Giá gốc là: 189,000 ₫.Giá hiện tại là: 147,000 ₫.
-22%

Ống mao quản

Ống silicol 4*7mm Onelab

Giá gốc là: 79,000 ₫.Giá hiện tại là: 62,000 ₫.
-22%

Ống mao quản

Ống silicol 4*8mm Onelab

Giá gốc là: 79,000 ₫.Giá hiện tại là: 62,000 ₫.
-22%

Ống mao quản

Ống silicol 4*8mm Onelab

Giá gốc là: 79,000 ₫.Giá hiện tại là: 62,000 ₫.
-22%

Ống mao quản

Ống silicol 5*8mm Onelab

Giá gốc là: 86,000 ₫.Giá hiện tại là: 67,000 ₫.
-22%

Ống mao quản

Ống silicol 8*12mm Onelab

Giá gốc là: 126,000 ₫.Giá hiện tại là: 98,000 ₫.