Hiển thị 1–50 của 107 kết quả

-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Chén cân cao 28x40mm 10ml Duran

391,300 
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Chén cân cao 32x50mm 20ml Duran

431,600 
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Chén cân thấp 38x30mm 15ml Duran

460,200 
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Chén cân thấp 54x30mm 30ml Duran

557,700 
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Chén cân thủy tinh 25×40 Genlab

14,300 
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Chén cân thủy tinh 30×60 Genlab

22,100 
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Chén cân thủy tinh 35×70 Genlab

24,700 
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Chén cân thủy tinh 40×25 Genlab

27,300 
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Chén cân thủy tinh 40×70 Genlab

27,300 
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Chén cân thủy tinh 50×30 Genlab

31,200 
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Chén cân thủy tinh 60×30 Genlab

41,600 
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Chén cân thủy tinh 70×35 Genlab

59,800 
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Chén cân thủy tinh 70×40 Genlab

63,700 

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Chén nung bằng sứ – Boeco

Giá: Liên Hệ
-28%
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt cao thành 2000ml Duran

245,000 
-28%
66,300 
-28%
242,000 

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt PTFE BK029 30ml Finetech

Giá: Liên Hệ

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt PTFE BK030 50ml Finetech

Giá: Liên Hệ

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt PTFE BK031 100ml Finetech

Giá: Liên Hệ

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt PTFE BK032 150ml Finetech

Giá: Liên Hệ

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt PTFE BK033 200ml Finetech

Giá: Liên Hệ

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt PTFE BK034 250ml Finetech

Giá: Liên Hệ

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt PTFE BK035 300ml Finetech

Giá: Liên Hệ

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt PTFE BK036 350ml Finetech

Giá: Liên Hệ

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt PTFE BK037 400ml Finetech

Giá: Liên Hệ

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt PTFE BK038 500ml Finetech

Giá: Liên Hệ

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt PTFE BK039 1000ml Finetech

Giá: Liên Hệ

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt PTFE BK040 2000ml Finetech

Giá: Liên Hệ
-17%
81,000 
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt thấp thành 1000ml Duran

117,000 
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt thấp thành 10ml Duran

74,000 
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt thấp thành 150 ml Duran

56,000 
-18%
136,000 
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt thấp thành 2000ml Duran

219,700 
-19%
26,000 
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt thấp thành 250ml Duran

55,900 
-17%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt thấp thành 25ml DINLAB-Đức

15,000 
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt thấp thành 25ml Duran

54,600 
-18%
552,000 
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt thấp thành 3000ml Duran

387,400 
-17%
52,000 
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt thấp thành 400ml Duran

66,300 
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt thấp thành 5000ml Duran

700,000 
-20%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt thấp thành 50ml DINLAB-Đức

16,000 
-25%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt thấp thành 50ml Duran

55,000 
-27%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt thấp thành 5ml Duran

64,000 
-19%
56,000