Hiển thị 1–50 của 107 kết quả

-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Chén cân cao 28x40mm 10ml Duran

Original price was: 541,800 ₫.Current price is: 391,300 ₫.
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Chén cân cao 32x50mm 20ml Duran

Original price was: 597,600 ₫.Current price is: 431,600 ₫.
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Chén cân thấp 38x30mm 15ml Duran

Original price was: 637,200 ₫.Current price is: 460,200 ₫.
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Chén cân thấp 54x30mm 30ml Duran

Original price was: 772,200 ₫.Current price is: 557,700 ₫.
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Chén cân thủy tinh 25×40 Genlab

Original price was: 19,800 ₫.Current price is: 14,300 ₫.
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Chén cân thủy tinh 30×60 Genlab

Original price was: 30,600 ₫.Current price is: 22,100 ₫.
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Chén cân thủy tinh 35×70 Genlab

Original price was: 34,200 ₫.Current price is: 24,700 ₫.
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Chén cân thủy tinh 40×25 Genlab

Original price was: 37,800 ₫.Current price is: 27,300 ₫.
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Chén cân thủy tinh 40×70 Genlab

Original price was: 37,800 ₫.Current price is: 27,300 ₫.
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Chén cân thủy tinh 50×30 Genlab

Original price was: 43,200 ₫.Current price is: 31,200 ₫.
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Chén cân thủy tinh 60×30 Genlab

Original price was: 57,600 ₫.Current price is: 41,600 ₫.
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Chén cân thủy tinh 70×35 Genlab

Original price was: 82,800 ₫.Current price is: 59,800 ₫.
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Chén cân thủy tinh 70×40 Genlab

Original price was: 88,200 ₫.Current price is: 63,700 ₫.

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Chén nung bằng sứ – Boeco

Giá: Liên Hệ
-28%
Original price was: 545,000 ₫.Current price is: 394,000 ₫.
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt cao thành 2000ml Duran

Original price was: 340,000 ₫.Current price is: 245,000 ₫.
-28%
Original price was: 91,800 ₫.Current price is: 66,300 ₫.
-28%
Original price was: 335,000 ₫.Current price is: 242,000 ₫.

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt PTFE BK029 30ml Finetech

Giá: Liên Hệ

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt PTFE BK030 50ml Finetech

Giá: Liên Hệ

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt PTFE BK031 100ml Finetech

Giá: Liên Hệ

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt PTFE BK032 150ml Finetech

Giá: Liên Hệ

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt PTFE BK033 200ml Finetech

Giá: Liên Hệ

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt PTFE BK034 250ml Finetech

Giá: Liên Hệ

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt PTFE BK035 300ml Finetech

Giá: Liên Hệ

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt PTFE BK036 350ml Finetech

Giá: Liên Hệ

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt PTFE BK037 400ml Finetech

Giá: Liên Hệ

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt PTFE BK038 500ml Finetech

Giá: Liên Hệ

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt PTFE BK039 1000ml Finetech

Giá: Liên Hệ

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt PTFE BK040 2000ml Finetech

Giá: Liên Hệ
-17%
Original price was: 98,000 ₫.Current price is: 81,000 ₫.
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt thấp thành 1000ml Duran

Original price was: 162,000 ₫.Current price is: 117,000 ₫.
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt thấp thành 10ml Duran

Original price was: 103,000 ₫.Current price is: 74,000 ₫.
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt thấp thành 150 ml Duran

Original price was: 77,500 ₫.Current price is: 56,000 ₫.
-18%
Original price was: 165,000 ₫.Current price is: 136,000 ₫.
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt thấp thành 2000ml Duran

Original price was: 304,200 ₫.Current price is: 219,700 ₫.
-19%
Original price was: 32,000 ₫.Current price is: 26,000 ₫.
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt thấp thành 250ml Duran

Original price was: 77,400 ₫.Current price is: 55,900 ₫.
-17%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt thấp thành 25ml DINLAB-Đức

Original price was: 18,000 ₫.Current price is: 15,000 ₫.
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt thấp thành 25ml Duran

Original price was: 75,600 ₫.Current price is: 54,600 ₫.
-18%
Original price was: 672,000 ₫.Current price is: 552,000 ₫.
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt thấp thành 3000ml Duran

Original price was: 536,400 ₫.Current price is: 387,400 ₫.
-17%
Original price was: 63,000 ₫.Current price is: 52,000 ₫.
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt thấp thành 400ml Duran

Original price was: 91,800 ₫.Current price is: 66,300 ₫.
-28%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt thấp thành 5000ml Duran

Original price was: 970,000 ₫.Current price is: 700,000 ₫.
-20%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt thấp thành 50ml DINLAB-Đức

Original price was: 20,000 ₫.Current price is: 16,000 ₫.
-25%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt thấp thành 50ml Duran

Original price was: 73,800 ₫.Current price is: 55,000 ₫.
-27%

Cốc, Chén, Đĩa cho Labs

Cốc đốt thấp thành 5ml Duran

Original price was: 88,000 ₫.Current price is: 64,000 ₫.
-19%
Original price was: 69,000 ₫.Current price is: 56,000 ₫.