Hiển thị tất cả 23 kết quả

-32%
10,106,000 
-28%
865,000 
-28%
1,103,000 
-28%
1,064,000 
-28%
2,652,000 
-28%
-28%
2,981,000 
-28%
18,492,000 
-28%

Hóa chất cơ bản

R2A Agar acc. EP 6PC Merck

1,031,000 
-28%
788,000 
-28%
1,169,000 
-28%
1,418,000 
-28%
4,119,000 
-28%
1,492,000 
-28%
900,000 
-28%

Hóa chất cơ bản

Vegetable Peptone Broth 1PC Merck

64,750,000