Hiển thị tất cả 7 kết quả

-22%

Bộ cối chày phòng thí nghiệm

Cối chày mã não 100mm Onelab

3,360,000 
-22%

Bộ cối chày phòng thí nghiệm

Cối chày mã não 120mm Onelab

4,620,000 
-22%

Bộ cối chày phòng thí nghiệm

Cối chày mã não 80mm Onelab

2,380,000 
-22%

Bộ cối chày phòng thí nghiệm

Cối chày sứ 100mm Onelab

49,000 
-22%

Bộ cối chày phòng thí nghiệm

Cối chày sứ 130mm Onelab

76,000 
-23%

Bộ cối chày phòng thí nghiệm

Cối chày sứ 60mm Onelab

36,000 
-22%

Bộ cối chày phòng thí nghiệm

Cối chày sứ 80mm Onelab

46,000