Hiển thị 1–50 của 54 kết quả

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 1 chùm tia UV-1500 Macylab

Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 1 chùm tia UV-1700 Macylab

Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 1 chùm tia UV-1100 Macy

Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 1 chùm tia UV-1100PC Macy

Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 1 chùm tia UV-1200 Macylab

Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 1 chùm tia UV-1200PC Macy

Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 1 chùm tia UV-1300 Macy

Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 1 chùm tia UV-1300PC Macy

Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 2 chùm tia UV-1800 Macylab

Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 2 chùm tia UV-1900 Macylab

Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy quang phổ 1 chùm tia OPTIZEN POP – V Klab

Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy quang phổ 1 chùm tia OPTIZEN POP Klab

Giá: Liên Hệ
-4%
Original price was: 53,000,000 ₫.Current price is: 51,000,000 ₫.

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ hai chùm tia OPTIZEN Alpha Klab

Giá: Liên Hệ
-28%

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy quang phổ khả kiến 722N Genius

Original price was: 17,820,000 ₫.Current price is: 12,870,000 ₫.
-28%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-VIS V-730 Jasco

Original price was: 274,680,000 ₫.Current price is: 198,380,000 ₫.
-17%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia LUS-B10 LABTRON

Original price was: 249,300,000 ₫.Current price is: 207,800,000 ₫.
-17%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia LUS-B11 LABTRON

Original price was: 208,300,000 ₫.Current price is: 173,600,000 ₫.
-17%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia LUS-B12 LABTRON

Original price was: 128,400,000 ₫.Current price is: 107,000,000 ₫.
-17%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia LUS-B13 LABTRON

Original price was: 150,800,000 ₫.Current price is: 125,700,000 ₫.
-17%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia LUS-B14 LABTRON

Original price was: 152,100,000 ₫.Current price is: 126,800,000 ₫.
-17%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia LUS-B15 LABTRON

Original price was: 148,700,000 ₫.Current price is: 123,900,000 ₫.
-17%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia LUS-B16 LABTRON

Original price was: 170,300,000 ₫.Current price is: 141,900,000 ₫.
-17%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia LUS-B20 LABTRON

Original price was: 318,900,000 ₫.Current price is: 265,700,000 ₫.
-28%

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy quang phổ UV-VIS 752N Genius

Original price was: 59,940,000 ₫.Current price is: 43,290,000 ₫.
-28%

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy quang phổ UV-VIS I3 Hanon

Original price was: 61,688,000 ₫.Current price is: 44,415,000 ₫.
-28%

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy quang phổ UV-VIS I5 Hanon

Original price was: 135,713,000 ₫.Current price is: 97,713,000 ₫.
-28%

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy quang phổ UV-VIS I6 Hanon

Original price was: 162,444,000 ₫.Current price is: 116,960,000 ₫.
-28%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-VIS I8 Hanon

Original price was: 179,305,000 ₫.Current price is: 129,100,000 ₫.
-28%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-VIS I9 Hanon

Original price was: 215,084,000 ₫.Current price is: 154,860,000 ₫.
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ