Hiển thị 1–50 của 54 kết quả

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 1 chùm tia UV-1500 Macylab

Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 1 chùm tia UV-1700 Macylab

Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 1 chùm tia UV-1100 Macy

Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 1 chùm tia UV-1100PC Macy

Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 1 chùm tia UV-1200 Macylab

Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 1 chùm tia UV-1200PC Macy

Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 1 chùm tia UV-1300 Macy

Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 1 chùm tia UV-1300PC Macy

Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 2 chùm tia UV-1800 Macylab

Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy đo quang phổ UV-Vis 2 chùm tia UV-1900 Macylab

Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy quang phổ 1 chùm tia OPTIZEN POP – V Klab

Giá: Liên Hệ

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy quang phổ 1 chùm tia OPTIZEN POP Klab

Giá: Liên Hệ
-4%
51,000,000 

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ hai chùm tia OPTIZEN Alpha Klab

Giá: Liên Hệ
-28%

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy quang phổ khả kiến 722N Genius

12,870,000 
-28%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-VIS V-730 Jasco

198,380,000 
-17%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia LUS-B10 LABTRON

207,800,000 
-17%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia LUS-B11 LABTRON

173,600,000 
-17%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia LUS-B12 LABTRON

107,000,000 
-17%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia LUS-B13 LABTRON

125,700,000 
-17%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia LUS-B14 LABTRON

126,800,000 
-17%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia LUS-B15 LABTRON

123,900,000 
-17%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia LUS-B16 LABTRON

141,900,000 
-17%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia LUS-B20 LABTRON

265,700,000 
-28%

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy quang phổ UV-VIS 752N Genius

43,290,000 
-28%

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy quang phổ UV-VIS I3 Hanon

44,415,000 
-28%

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy quang phổ UV-VIS I5 Hanon

97,713,000 
-28%

Máy quang phổ UV Vis 1 chùm tia

Máy quang phổ UV-VIS I6 Hanon

116,960,000 
-28%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-VIS I8 Hanon

129,100,000 
-28%

Máy quang phổ UV Vis 2 chùm tia

Máy quang phổ UV-VIS I9 Hanon

154,860,000 
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ