Cân bỏ túi- DH.Bal3012- Daihan

Cân bỏ túi sử dụng giao diện trực quan với người sử dụng với khoảng cân 0.05~300g, trọng lượng nhẹ 0.5kg, thuận tiện cho việc di chuyển