Cân sấy ẩm 60 x 0.0001g MA 60.3Y MRC

8,800,000,098,500 

Cân phân tích ẩm MA 60.3Y MRC có bảng điều khiển cảm ứng màu LCD 5,7 inch cung cấp các khả năng mới cho hoạt động của thiết bị và hiển thị kết quả đo với có cơ sở dữ liệu mở rộng chứa ~ 1000 bản ghi chế độ sấy có thể lập trình liên quan đến cơ sở dữ liệu mẫu, cho phép in và xuất các biểu đồ được hiển thị trên màn hình của nó sang tệp BMP với thành phần gia nhiệt: halogen, bộ phát hồng ngoại hoặc bộ gia nhiệt trong vỏ kim loại.

Cân sấy ẩm 60 x 0.0001g MA 60.3Y MRC

8,800,000,098,500