Cân phân tích 3 số lẻ (620g/0,001g) PNJ 600-3M Kern

2,168,100,032,522 

Cân phân tích 3 số lẻ (620g/0,001g) PNJ 600-3M, xuất xứ Kern & Sohn – Đức. Cân có kích thước nhỏ gọn, độ bền và độ chính xác cao, thuận lợi khi không gian hạn chế. Được sử dụng để xác định khối lượng của mẫu. Ứng dụng trong các phòng thí nghiệm cơ bản, phòng bào chế, viện nghiện cứu, trường học…

Cân phân tích 3 số lẻ (620g/0,001g) PNJ 600-3M Kern

2,168,100,032,522