Cân kỹ thuật 2 số lẻ, 3200g x 0.01g, chuẩn trong PX3202 Ohaus

1,257,000,019,620 

Cân kỹ thuật 2 số lẻ, 3200g x 0.01g, chuẩn trong. Model: PX3202 (Ohaus-Mỹ). Là dòng sản phẩm hiện đại, với màn hình hiển thị LCD, được sử dụng trong phòng phân tích, phòng thí nghiệm,cân vàng,..những nơi có yêu cầu về độ chính xác cao.

Cân kỹ thuật 2 số lẻ, 3200g x 0.01g, chuẩn trong PX3202 Ohaus

1,257,000,019,620