Cân phân tích ẩm DAB 100-3 (110g; 0.001g) Kern

3,118,500,046,778 

Cân phân tích ẩm DAB 100-3 (110g; 0.001g) của hãng Kern & Sohn. Sản phẩm là máy cân để phân tích độ ẩm, phù hợp cho các kiểm tra nhanh định kỳ tại các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, trường hợp,…

Cân phân tích ẩm DAB 100-3 (110g; 0.001g) Kern

3,118,500,046,778