Cân Sấy Ẩm Cao Cấp Với Cửa Tự Động MA 210.X2.A MRC

Cân Sấy Ẩm Cao Cấp Với Cửa Tự Động MA 210.X2.A MRC độ chính xác đọc độ ẩm: 0,001 %, trọng lượng mẫu tối đa: 210 g, khả năng đọc [d]: 1 mg với 4 chế độ sấy khô (tiêu chuẩn, nhanh, bước, nhẹ), chiều cao mẫu tối đa h = 20mm. Ứng dụng trong các phòng thí nghiệm.