Cân phân tích 3 số lẻ chuẩn ngoại ( 320g x 0.001g) Entris 323-1S, Sartorius

1,903,000,022,490 

Cân phân tích 3 số lẻ Sartorius – Đức, dòng cân chạy ổn định, chính xác và hoạt động nhanh đảm bảo cho kết quả tối ưu.

Cân phân tích 3 số lẻ chuẩn ngoại ( 320g x 0.001g) Entris 323-1S, Sartorius

1,903,000,022,490