Cân phân tích 3 số lẻ chuẩn ngoại ( 420g x 0.001g) Entris 423-1S, Sartorius

2,035,000,024,050 

Cân phân tích 3 số lẻ Sartorius – Đức, dòng cân chạy ổn định, chính xác và hoạt động nhanh đảm bảo cho kết quả tối ưu.

Cân phân tích 3 số lẻ chuẩn ngoại ( 420g x 0.001g) Entris 423-1S, Sartorius

2,035,000,024,050