Cân phân tích 4 số lẻ chuẩn nội ( 60g x 0.0001g) Entris 64i-1S, Sartorius

2,860,000,033,800 

Cân phân tích 4 số lẻ của sartorius là dòng cân có độ chính xác cao, sử dụng phổ biến trong các phòng thí nghiệm phân tích thực phẩm, dược phẩm, viện nghiên cứu…

Cân phân tích 4 số lẻ chuẩn nội ( 60g x 0.0001g) Entris 64i-1S, Sartorius

2,860,000,033,800