Cân phân tích 3 số lẻ ( 310g x 0.001g) Quintix 313-1S, Sartorius

2,849,000,033,670 

Cân phân tích 3 số lẻ Sartorius – Đức, dòng cân chạy ổn định, chính xác và hoạt động nhanh đảm bảo cho kết quả tối ưu.

Cân phân tích 3 số lẻ ( 310g x 0.001g) Quintix 313-1S, Sartorius

2,849,000,033,670