Cân điện tử 1 số lẻ ( 5100g x 0.1g) Practum 5101-1S, Sartorius

2,387,000,028,210 

Cân điện tử 1 số lẻ Sartorius – Đức, dòng cân chạy ổn định, chính xác và hoạt động nhanh đảm bảo cho kết quả tối ưu.

Cân điện tử 1 số lẻ ( 5100g x 0.1g) Practum 5101-1S, Sartorius

2,387,000,028,210