Cân điện tử 2 số lẻ chuẩn nội ( 4200g x 0.01g) Entris 4202i-1S, Sartorius

2,277,000,026,910 

Cân điện tử 2 số lẻ Sartorius – Đức, dòng cân chạy ổn định, chính xác và hoạt động nhanh đảm bảo cho kết quả tối ưu.

Cân điện tử 2 số lẻ chuẩn nội ( 4200g x 0.01g) Entris 4202i-1S, Sartorius

2,277,000,026,910