Cân điện tử 2 số lẻ chuẩn ngoại ( 3200g x 0.01g) Entris 3202-1S, Sartorius

2,035,000,024,050 

Cân điện tử 3200g 2 số lẻ Sartorius Entris 3202I-1S thiết kế cao cấp cải tiến nhiều về hình dáng và độ chính xác đặc biệt hiển thị trên màn hình tinh thể LCD giúp quan sát kết quả, thay đổi đơn vị một cách chuẩn xác nhất.Ứng dụng: Cân mẫu trong các phòng thí nghiệm.

Cân điện tử 2 số lẻ chuẩn ngoại ( 3200g x 0.01g) Entris 3202-1S, Sartorius

2,035,000,024,050