Cân điện tử 1 số lẻ chuẩn nội ( 2200g x 0.1g) Entris 2201i-1S, Sartorius

2,046,000,024,180 

Cân điện tử 1 số lẻ Sartorius – Đức, dòng cân chạy ổn định, chính xác và hoạt động nhanh đảm bảo cho kết quả tối ưu.

Cân điện tử 1 số lẻ chuẩn nội ( 2200g x 0.1g) Entris 2201i-1S, Sartorius

2,046,000,024,180