Cân kỹ thuật 1 số lẻ (0.5kg/0.1g) FOB 500-1S Kern

23,460,003,519 

Cân kỹ thuật 1 số lẻ (0.5kg/0.1g) FOB 500-1S, xuất xứ Kern & Sohn – Đức. Cân có kích thước nhỏ gọn, độ bền cơ học cao. Được sử dụng để xác định khối lượng của mẫu dễ dàng. Sử dụng trong các phòng thí nghiệm cơ bản, phòng bào chế, viện nghiện cứu, trường học…

Cân kỹ thuật 1 số lẻ (0.5kg/0.1g) FOB 500-1S Kern

23,460,003,519