Cân điện tử 2 số lẻ chuẩn ngoại ( 4200g x 0.01g) Entris 4202-1S, Sartorius

2,255,000,026,650 

Cân điện tử 4200g 2 số lẻ Sartorius Entris 4202-1S thiết kế cao cấp cải tiến nhiều về hình dáng và độ chính xác đặc biệt hiển thị trên màn hình tinh thể LCD giúp quan sát kết quả, thay đổi đơn vị một cách chuẩn xác nhất.

Cân điện tử 2 số lẻ chuẩn ngoại ( 4200g x 0.01g) Entris 4202-1S, Sartorius

2,255,000,026,650