Cân điện tử 2 số lẻ chuẩn nội ( 6200g x 0.01g) Entris 6202i-1S, Sartorius

2,629,000,031,070 

Cân điện tử 2 số lẻ Sartorius – Đức, dòng cân chạy ổn định, chính xác và hoạt động nhanh đảm bảo cho kết quả tối ưu

Cân điện tử 2 số lẻ chuẩn nội ( 6200g x 0.01g) Entris 6202i-1S, Sartorius

2,629,000,031,070