Cân kỹ thuật 2 số lẻ (4200g/ 0.01g) PES 4200-2M Kern

2,970,000,044,550 

Cân kỹ thuật 2 số lẻ (4200g/ 0.01g) PES 4200-2M, xuất xứ Kern & Sohn – Đức. Cân có kích thước nhỏ gọn, độ bền cơ học cao, thuận lợi khi không gian hạn chế. Được sử dụng để xác định khối lượng của mẫu. Ứng dụng trong sản xuất, các phòng thí nghiệm cơ bản, phòng bào chế, viện nghiện cứu, trường học…

Cân kỹ thuật 2 số lẻ (4200g/ 0.01g) PES 4200-2M Kern

2,970,000,044,550