Cân kỹ thuật 8100 x 0.01g BPS-8100-C2 MRC

3,050,000,034,100 

Cân tải trọng lớn BPS-8100-C2 MRC có chảo cân cố định tập trung và vòng đệm kín với khả năng cải thiện độ kín khí và đơn giản hóa việc làm sạch, để nâng cao độ chính xác nó được trang bị tấm chắn chống gió, ngoài ra cân còn có cơ sở dữ liệu rộng cho phép nhiều người dùng và ghi lại Trọng lượng, Giá trị, Sản phẩm và Bộ nhớ ALIBI

Cân kỹ thuật 8100 x 0.01g BPS-8100-C2 MRC

3,050,000,034,100