Cân điện tử 2 số lẻ ( 410g x 0.001g) Quintix 412-1S, Sartorius

2,772,000,032,760 

Cân điện tử 2 số lẻ Sartorius – Đức, dòng cân chạy ổn định, chính xác và hoạt động nhanh đảm bảo cho kết quả tối ưu.

Cân điện tử 2 số lẻ ( 410g x 0.001g) Quintix 412-1S, Sartorius

2,772,000,032,760