Cân phân tích DH.WBA0220 DAIHAN

Cân có độ chính xác 0,1 mg, có buồng chắn gió đảm bảo độ chính xác, sử dụng 2 đơn vị đo là “g” và “ct”, và có thể tích hợp với máy in kết quả đo qua cổng kết nối RS232C.