Cân phân tích 4 số lẻ ( 60g x 0.0001g) Quintix 64-1S, Sartorius

4,917,000,058,110 

Cân phân tích 4 số lẻ Sartorius – Đức, dòng cân chạy ổn định, chính xác và hoạt động nhanh đảm bảo cho kết quả tối ưu.

Cân phân tích 4 số lẻ ( 60g x 0.0001g) Quintix 64-1S, Sartorius

4,917,000,058,110