Cân phân tích chuyên dụng 1500 x 0.01g PS 1500.3Y MRC

5,050,000,056,500 

Cân phân tích chuyên dụng PS 1500.3Y MRC với cài đặt cân được thực hiện trong hồ sơ người dùng mở rộng, sê-ri 3Y có tiêu chuẩn với hệ thống chuẩn nội tự động cùng chế độ làm việc mới của series PS 3Y: cân vi sai, cho phép cân kiểm soát khối lượng của cùng một mẫu chịu các quy trình khác nhau theo thời gian.

Cân phân tích chuyên dụng 1500 x 0.01g PS 1500.3Y MRC

5,050,000,056,500