Cân phân tích chống bụi, nước 3500 x 0.01g PS 3500.R2.H MRC

4,440,000,049,700 

Cân phân tích PS 3500.R2.H MRC có cơ sở dữ liệu rộng cho phép nhiều người dùng và ghi lại Trọng lượng, Giá trị, Sản phẩm và Bộ nhớ ALIBI, nó có thể làm việc trong điều kiện hoạt động bất lợi (bụi ngưng tụ, giọt nước rơi xuống ở các góc khác nhau điển hình cho IP 54). Cân được trang bị màn hình LCD sáng tạo cho phép trình bày rõ ràng và dễ đọc kết quả đo.

Cân phân tích chống bụi, nước 3500 x 0.01g PS 3500.R2.H MRC

4,440,000,049,700