Cân kỹ thuật (3kg/1g) FOB 3K1 Kern

53,460,008,019 

Cân kỹ thuật (3kg/1g) FOB 3K1, xuất xứ Kern & Sohn – Đức. Cân có kích thước nhỏ gọn, độ bền cơ học cao, thuận lợi khi không gian hạn chế. Được sử dụng để xác định khối lượng của mẫu. Sử dụng trong các phòng thí nghiệm cơ bản, phòng bào chế, viện nghiện cứu, trường học…

Cân kỹ thuật (3kg/1g) FOB 3K1 Kern

53,460,008,019