Cân kỹ thuật 2 số lẻ, 620g x 0,01g SPX622 Ohaus

51,000,007,200 

Cân kỹ thuật 2 số lẻ, 620g x 0,01g SPX622 Ohaus (Mỹ) dùng để cân đếm tính trung bình khối lượng, cân %, cân tổng, giữ hiển thị giá trị cân, sử dụng trong các phòng thí nghiệm, trường học,… Tải trọng: 620 g, độ chính xác 0,01g Kích thước đĩa cân: Ø120mm.

Cân kỹ thuật 2 số lẻ, 620g x 0,01g SPX622 Ohaus

51,000,007,200