Cân điện tử 2 số lẻ ( 3100g x 0.01g) Practum 3102-1S, Sartorius

2,882,000,034,060 

Cân điện tử 2 số lẻ Sartorius – Đức, dòng cân chạy ổn định, chính xác và hoạt động nhanh đảm bảo cho kết quả tối ưu.

Cân điện tử 2 số lẻ ( 3100g x 0.01g) Practum 3102-1S, Sartorius

2,882,000,034,060