Cân điện tử (15kg/5g, 30kg/10g) RPB 30K5DHM Kern

56,430,008,465 

Cân điện tử (15kg/5g, 30kg/10g) RPB 30K5DHM Kern, xuất xứ Kern & Sohn – Đức. Cân có kích thước nhỏ gọn, độ bền cơ học cao, thuận lợi khi không gian hạn chế. Được sử dụng để xác định khối lượng của mẫu. Dùng trong bán hàng tại các cửa hàng, siêu thị,…

Cân điện tử (15kg/5g, 30kg/10g) RPB 30K5DHM Kern

56,430,008,465