Cân điện tử 1 số lẻ chuẩn nội ( 5200g x 0.1g) Entris 5201i-1S, Sartorius

2,233,000,026,390 

Cân điện tử 1 số lẻ Sartorius – Đức, dòng cân chạy ổn định, chính xác và hoạt động nhanh đảm bảo cho kết quả tối ưu.

Cân điện tử 1 số lẻ chuẩn nội ( 5200g x 0.1g) Entris 5201i-1S, Sartorius

2,233,000,026,390