Cân Vi Lượng 7 Số Lẻ UYA 2.4Y.F MRC

Cân Vi Lượng 7 Số Lẻ UYA 2.4Y.F MRC cho các bộ lọc có trọng lượng, cân chuẩn nội tự động với công suất tối đa: 2,1 g, Khả năng đọc: 0,1 µg. Hiển thị: Màn hình cảm ứng màu 5,7 inch(640×480). Ứng dụng trong các phòng thí nghiệm yêu cầu cân siêu chính xác.