Cân Phân Tích 4 Số Lẻ AS 220.X2 MRC

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ AS 220.X2 MRC nội chuẩn tự động với tải trọng tối đa: 220g và khả năng đọc: 0,1 mg. Cơ sở dữ liệu lớn cho phép người dùng khác nhau và ghi lại trọng lượng, sản phẩm, tarring và bộ nhớ ALIBI. Được thiết kế sử dụng trong phòng thí nghiệm hoặc những ngành công nghiệp đòi hỏi sự chính xác cao.