Cân phân tích 4 số lẻ chuẩn nội ( 220g x 0.0001g) Entris 224i-1S, Sartorius

3,036,000,035,880 

Cân phân tích 4 số lẻ Sartorius – Đức, dòng cân chạy ổn định, chính xác và hoạt động nhanh đảm bảo cho kết quả tối ưu

Cân phân tích 4 số lẻ chuẩn nội ( 220g x 0.0001g) Entris 224i-1S, Sartorius

3,036,000,035,880