Cân phân tích 4 số lẻ ( 60g x 0.0001g) Practum 64-1S, Sartorius

3,300,000,039,000 

Cân phân tích 4 số lẻ Sartoríu-Đức, dòng cân chạy ổn định, chính xác và hoạt động nhanh đảm bảo cho kết quả tối ưu.

Cân phân tích 4 số lẻ ( 60g x 0.0001g) Practum 64-1S, Sartorius

3,300,000,039,000