Cân phân tích 4 số lẻ ( 120g x 0.0001g) Practum 124-1S, Sartorius

3,157,000,037,310 

Cân phân tích điện tử chuyên dùng phòng phân tích, phòng thí nghiệm, cân vàng,… những nơi có yêu cầu về độ chính xác cao. Cân chuẩn nội có cổng RS232 kết nối máy in, máy tính.

Cân phân tích 4 số lẻ ( 120g x 0.0001g) Practum 124-1S, Sartorius

3,157,000,037,310